eu

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost realizujeme projekt:

„Marketingová propagace společnosti Aurum-Crystal s.r.o.“
CZ.01.2.111/0.0/0.0/15_016/0005735


Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Cílem projektu je účast na zahraničním veletrhu Ambiente ve Frankfurtu nad Mohanem v letech 2017 a 2018 za účelem zvýšení konkurenceschopné pozice.

eu

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost realizujeme projekt:

„Marketingová propagace společnosti Aaurum-Crystal s.r.o. II“
CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_167/0013208


Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení povědomí o společnosti Aurum-Crystal v zahraničí jakožto o společnosti s unikátním know-how na výrobu tradičního ručně foukaného a broušeného křišťálu.
Hlavním přínosem je zejména zvýšení konkurenceschopnosti společnosti nejen v Evropě, ale po celém světě.